Iunie

- Masterclass de Gestică dirijorală cu Ion Marin
- Corul reprezentativ Cantus Mundi la „Festival Internacional de Música de Gaia”, Porto

Iulie

- Școala de Vară Cantus Mundi
- Gala Cantus Mundi la Festivalul Concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, Iași

August

- Cantus Mundi la Festivalul „Săptămâna Haferland”, Rupea

Septembrie

- Școala de toamnă Cantus Mundi, Iași

Octombrie

- Ziua muzicii
- Cantus Mundi la „Joy of Europe”, Belgrad

Decembrie

- Ziua Internațională a Cântului Coral
- Gala Națională Cantus Mundi